KsziLogo

Фахове вступне випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю "Кібербезпека"

спеціалізація 7/8.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

      Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

          Фахове вступне випробування проходить в письмовій формі.
         Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

 

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування
Графік ОКР "Спеціаліст" 2016-2017
Графік ОС "Магістр" 2016-2017


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

Фахове вступне випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю "Кібербезпека"

спеціалізація 7/8.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

      Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

          Фахове вступне випробування проходить в письмовій формі.
         Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

 

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування
Графік ОКР "Спеціаліст" 2016-2017
Графік ОС "Магістр" 2016-2017


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net