KsziLogo

Програма державного екзамену випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Спеціалізація: 7/8.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

                          Державна атестація студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, проводиться в університеті в формі державного екзамену.
                        Цілі державного екзамену: визначити фактичну відповідність підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, виділити ряд питань з професійно-орієнтованих дисциплін, які забезпечують базові знання з усіх аспектів захисту інформації відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»; оцінити рівень знань, умінь та навичок, набутих студентами в процесі навчання.

Повний текст програми: Програма державного екзамену(бакалавр).doc

 

Програма державного екзамену випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Спеціалізація: 7/8.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

                      Метою кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 8(7).17010101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» є визначення фактичної відповідності рівня професійної підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» («Спеціаліст»), визначення рівня їх теоретичної та практичної підготовки для самостійної діяльності, в тому числі, з використанням сучасної комп’ютерної техніки та комп’ютерних інформаційних технологій, рівня професійного мислення й кругозору, уміння науково обґрунтовувати, творчо приймати й впроваджувати професійні рішення.

                                Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності проводиться кваліфікаційною комісією після повного закінчення студентами теоретичного курсу навчання і практичної підготовки перед початком дипломного проектування.

Повний текст програми: Програма державного екзамену(магістр/спеціаліст).doc


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

Програма державного екзамену випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Спеціалізація: 7/8.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

                          Державна атестація студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, проводиться в університеті в формі державного екзамену.
                        Цілі державного екзамену: визначити фактичну відповідність підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, виділити ряд питань з професійно-орієнтованих дисциплін, які забезпечують базові знання з усіх аспектів захисту інформації відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»; оцінити рівень знань, умінь та навичок, набутих студентами в процесі навчання.

Повний текст програми: Програма державного екзамену(бакалавр).doc

 

Програма державного екзамену випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Спеціалізація: 7/8.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

                      Метою кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 8(7).17010101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» є визначення фактичної відповідності рівня професійної підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» («Спеціаліст»), визначення рівня їх теоретичної та практичної підготовки для самостійної діяльності, в тому числі, з використанням сучасної комп’ютерної техніки та комп’ютерних інформаційних технологій, рівня професійного мислення й кругозору, уміння науково обґрунтовувати, творчо приймати й впроваджувати професійні рішення.

                                Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності проводиться кваліфікаційною комісією після повного закінчення студентами теоретичного курсу навчання і практичної підготовки перед початком дипломного проектування.

Повний текст програми: Програма державного екзамену(магістр/спеціаліст).doc


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net