KsziLogo

Інформація для абітурієнтів

 

      Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації створена у 2000 році з метою підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки та захищених інформаційних технологій. З 2005 по 2015 рр. очолював випускову кафедру доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Академії зв’язку України та Міжнародної Академії інформатизації при Департаменті суспільної інформації ООН Юдін Олександр Костянтинович.
     З 01.09.2015 по 31.08.18 - завідувач кафедри – доктор технічних наук, доцент Корнієнко Богдан Ярославович.
    З 01.09.2018 по теперешній час - завідувач кафедри – доктор технічних наук, доцент Казмірчук Світлана Володимирівна.
     На кафедрі проходять підготовку фахівці за спеціальністю 125 «Кібербезпека», спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації (випускова кафедра) має потужний штатний професорсько-викладацький склад. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану складає 100%. У тому числі на постійній основі працюють 100% викладачів з науковим ступенем та вченими званнями.

   Кафедра забезпечує своїх випускників знаннями та вміннями з усіх аспектів захисту інформації: криптографія, методи збереження державної та комерційної таємниці, сучасні програмні системи захисту, захищені інформаційні технології, низькорівневе програмування, методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу.

      У складі кафедри два доктори наук, професори, десять кандидатів наук, доцентів, двоє старших викладачів, сім асистентів та шість аспірантів. До роботи на кафедрі активно залучаються її кращі випускники.
    Після закінчення Інституту новітніх технологій вони успішно поєднують науково-педагогічну роботу з навчанням в аспірантурі.

         Навчальний процес на кафедрі проводиться у двох формах – денній та заочній. До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання ґрунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін.

 У навчально-наукових лабораторіях, оснащених сучасним технічним обладнанням, на базі новітніх методик майбутні фахівці вивчають сучасні методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, отримують навички з алгоритмізації та програмування мовою С++, ассемблер та іншими.

         У Навчальному центрі кафедри здійснюється професійна підготовка за програмами академії LNA Cisco на рівень Cisco Certified Network Associate (CCNA™) та проходить навчання відповідно до спільного проекту з компанією ESET.

  Освітянське партнерство кафедри КСЗІ з компанією “Ес.Ай.Біс” та Інститутом новітніх технологій НАУ сприяє впровадженню у навчальний процес сучасних інформаційних технологій та методик навчання.

     З метою поглиблення освітнього рівня фахівців досвідчені викладачі кафедри проводять курси підвищення кваліфікації з інформаційних технологій за тематиками технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах, адміністрування мереж на базі ОС Unix, безпеки мереж на базі ОС Unix, адміністрування мереж на базі ОС Windows, безпеки мереж на базі ОС Windows, проектування Web-додатків. 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

Інформація для абітурієнтів

 

      Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації створена у 2000 році з метою підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки та захищених інформаційних технологій. З 2005 по 2015 рр. очолював випускову кафедру доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Академії зв’язку України та Міжнародної Академії інформатизації при Департаменті суспільної інформації ООН Юдін Олександр Костянтинович.
     З 01.09.2015 по 31.08.18 - завідувач кафедри – доктор технічних наук, доцент Корнієнко Богдан Ярославович.
    З 01.09.2018 по теперешній час - завідувач кафедри – доктор технічних наук, доцент Казмірчук Світлана Володимирівна.
     На кафедрі проходять підготовку фахівці за спеціальністю 125 «Кібербезпека», спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації (випускова кафедра) має потужний штатний професорсько-викладацький склад. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану складає 100%. У тому числі на постійній основі працюють 100% викладачів з науковим ступенем та вченими званнями.

   Кафедра забезпечує своїх випускників знаннями та вміннями з усіх аспектів захисту інформації: криптографія, методи збереження державної та комерційної таємниці, сучасні програмні системи захисту, захищені інформаційні технології, низькорівневе програмування, методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу.

      У складі кафедри два доктори наук, професори, десять кандидатів наук, доцентів, двоє старших викладачів, сім асистентів та шість аспірантів. До роботи на кафедрі активно залучаються її кращі випускники.
    Після закінчення Інституту новітніх технологій вони успішно поєднують науково-педагогічну роботу з навчанням в аспірантурі.

         Навчальний процес на кафедрі проводиться у двох формах – денній та заочній. До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання ґрунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін.

 У навчально-наукових лабораторіях, оснащених сучасним технічним обладнанням, на базі новітніх методик майбутні фахівці вивчають сучасні методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, отримують навички з алгоритмізації та програмування мовою С++, ассемблер та іншими.

         У Навчальному центрі кафедри здійснюється професійна підготовка за програмами академії LNA Cisco на рівень Cisco Certified Network Associate (CCNA™) та проходить навчання відповідно до спільного проекту з компанією ESET.

  Освітянське партнерство кафедри КСЗІ з компанією “Ес.Ай.Біс” та Інститутом новітніх технологій НАУ сприяє впровадженню у навчальний процес сучасних інформаційних технологій та методик навчання.

     З метою поглиблення освітнього рівня фахівців досвідчені викладачі кафедри проводять курси підвищення кваліфікації з інформаційних технологій за тематиками технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах, адміністрування мереж на базі ОС Unix, безпеки мереж на базі ОС Unix, адміністрування мереж на базі ОС Windows, безпеки мереж на базі ОС Windows, проектування Web-додатків. 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net