KsziLogo

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма:

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

           Мета державного екзамену: визначити фактичну відповідність підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» вимогам освітньо-професійної програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та оцінити рівень здобутих студентом загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з їх професійною діяльністю в галузі інформаційної безпеки.

Державний екзамен ОС Бакалавр Перелік програмних питань

 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН

здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр»

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма:

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

             Мета державного екзамену: визначення рівня їх теоретичної та практичної підготовки для самостійної діяльності, в тому числі, з використанням сучасної комп'ютерної техніки та комп'ютерних інформаційних технологій, рівня професійного мислення і кругозору, уміння науково обґрунтовувати, творчо приймати і впроваджувати професійні рішення під час виробничої діяльності на підприємствах цивільної авіації, авіаційної промисловості та інших галузей.

Кваліфікаційний екзамен ОС Магістр Перелік програмних питань


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua

 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма:

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

           Мета державного екзамену: визначити фактичну відповідність підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» вимогам освітньо-професійної програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та оцінити рівень здобутих студентом загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з їх професійною діяльністю в галузі інформаційної безпеки.

Державний екзамен ОС Бакалавр Перелік програмних питань

 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН

здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр»

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма:

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

             Мета державного екзамену: визначення рівня їх теоретичної та практичної підготовки для самостійної діяльності, в тому числі, з використанням сучасної комп'ютерної техніки та комп'ютерних інформаційних технологій, рівня професійного мислення і кругозору, уміння науково обґрунтовувати, творчо приймати і впроваджувати професійні рішення під час виробничої діяльності на підприємствах цивільної авіації, авіаційної промисловості та інших галузей.

Кваліфікаційний екзамен ОС Магістр Перелік програмних питань


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua