KsziLogo

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРО ДИПЛОМНІ РОБОТИ (ПРОЕКТИ)

ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Дипломна робота (проект) бакалавра

Дипломна  робота  (проект)  бакалавра  повинна  бути  самостійною  та  логічно завершеною  кваліфікаційною  роботою,  містити  розробку  теоретичних  питань  та  (або) вирішення  завдань  прикладного  характеру  (проектування  елементів  приладів,  систем  тощо) і мати фрагменти теоретичного або експериментального дослідження. Дипломна робота (проект) бакалавра виконується на базі знань, умінь та практичних  навичок (компетенцій), набутих випускником протягом усього терміну навчання за даним ОС. 

Рекомендований обсяг дипломної роботи (проекту):

- пояснювальна записка - 40-50 сторінок тексту, за винятком додатків.

Методичні рекомендації Бакалавр 125 ОПП БІКС

Дипломна робота магістра

Дипломна  робота  магістра  повинна  бути  самостійною  логічно  завершеною  теоретичною  або  експериментальною  науково-дослідною  роботою,  пов'язаною  з  вирішенням  актуальної  науково-технічної  або  іншої  проблеми,  відповідно  до  даного  напряму спеціальності чи спеціалізації. Дипломна робота магістра виконується на базі знань, умінь та практичних навичок (компетенцій), набутих випускником протягом усього терміну навчання в університеті. 

Рекомендований обсяг дипломної роботи:

- пояснювальна записка - 90-100 сторінок тексту, за винятком додатків.

Методичні рекомендації Магістр 125 ОПП БІКС

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ АКАДЕМІЧНИХ ТА

НАУКОВИХ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ В НАУ

Перевірка на плагіат дипломних робіт здійснюється згідно  Порядку перевірки академічних та наукових текстів на плагіат (затвердженого наказам ректора від 13.12.2018р. №605/од.) в термін не пізніше 15 календарних днів перед засіданням екзаменаційної комісії (ЕК).

Роботи, які мають низький рівень оригінальності тексту повертаються студентам на  доопрацювання  на  термін  не  більше  2  календарних  днів.  Після  чого  відправляється  на повторну перевірку, яка здійснюється в термін не більше 3 календарних днів.

Роботи,  які  мають  неприйнятний  або  низький  рівень  оригінальності  тексту  за результатами повторної перевірки не допускаються до захисту.

На  основі  поданих  звітів  та  рішень  Експертної  ради,  затверджених  на  засіданні кафедри, секретар ЕК формує список допущених до захисту здобувачів вищої освіти.

Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат в НАУ


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРО ДИПЛОМНІ РОБОТИ (ПРОЕКТИ)

ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Дипломна робота (проект) бакалавра

Дипломна  робота  (проект)  бакалавра  повинна  бути  самостійною  та  логічно завершеною  кваліфікаційною  роботою,  містити  розробку  теоретичних  питань  та  (або) вирішення  завдань  прикладного  характеру  (проектування  елементів  приладів,  систем  тощо) і мати фрагменти теоретичного або експериментального дослідження. Дипломна робота (проект) бакалавра виконується на базі знань, умінь та практичних  навичок (компетенцій), набутих випускником протягом усього терміну навчання за даним ОС. 

Рекомендований обсяг дипломної роботи (проекту):

- пояснювальна записка - 40-50 сторінок тексту, за винятком додатків.

Методичні рекомендації Бакалавр 125 ОПП БІКС

Дипломна робота магістра

Дипломна  робота  магістра  повинна  бути  самостійною  логічно  завершеною  теоретичною  або  експериментальною  науково-дослідною  роботою,  пов'язаною  з  вирішенням  актуальної  науково-технічної  або  іншої  проблеми,  відповідно  до  даного  напряму спеціальності чи спеціалізації. Дипломна робота магістра виконується на базі знань, умінь та практичних навичок (компетенцій), набутих випускником протягом усього терміну навчання в університеті. 

Рекомендований обсяг дипломної роботи:

- пояснювальна записка - 90-100 сторінок тексту, за винятком додатків.

Методичні рекомендації Магістр 125 ОПП БІКС

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ АКАДЕМІЧНИХ ТА

НАУКОВИХ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ В НАУ

Перевірка на плагіат дипломних робіт здійснюється згідно  Порядку перевірки академічних та наукових текстів на плагіат (затвердженого наказам ректора від 13.12.2018р. №605/од.) в термін не пізніше 15 календарних днів перед засіданням екзаменаційної комісії (ЕК).

Роботи, які мають низький рівень оригінальності тексту повертаються студентам на  доопрацювання  на  термін  не  більше  2  календарних  днів.  Після  чого  відправляється  на повторну перевірку, яка здійснюється в термін не більше 3 календарних днів.

Роботи,  які  мають  неприйнятний  або  низький  рівень  оригінальності  тексту  за результатами повторної перевірки не допускаються до захисту.

На  основі  поданих  звітів  та  рішень  Експертної  ради,  затверджених  на  засіданні кафедри, секретар ЕК формує список допущених до захисту здобувачів вищої освіти.

Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат в НАУ


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua