KsziLogo

Вступне випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Мета вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

Вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді теоретичних питань .

Вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних годин (90 хв.)

Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

 

Програма фахового вступного випробування


Програма додаткового вступного випробування


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

Вступне випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Мета вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

Вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді теоретичних питань .

Вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних годин (90 хв.)

Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

 

Програма фахового вступного випробування


Програма додаткового вступного випробування


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net