KsziLogo

Навчальні дисципліни

Бакалаври 


№ п/п

Найменування дисциплін і

види навчальної роботи студента

Обсяг роботи студента (годин)
1.1 Цикл нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України 108
1.1.2 Історія української культури 72
1.1.3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 108
1.1.4 Філософія 108
1.1.5 Іноземна мова 180
1.1.6 Фізичне виховання 216
1.2 Цикл вибіркових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.2.1 Блок А
1.2.1.1 Історія релігії 54
1.2.1.2 Основи економічної теорії 108
1.2.1.3 Основи права 72
1.2.1.4 Психологія ділового спілкування 54
1.2.2 Блок Б
1.2.2.1 Політологія
1.2.2.2 Історія економічних учень 54
1.2.2.3 Правознавство 108
1.2.2.4 Етика ділового спілкування 72
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
2.1 Вища математика 594
2.2 Фізика 432
2.3 Інформаційні технології 360
2.4 Дискретна математика 72
2.5 Теорія ймовірності та математична статистика 108
3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.1. Цикл професійної підготовки
3.1.1 Безпека життєдіяльності 72
3.1.2 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці 306
3.1.3 Електроніка 198
3.1.4 Інформаційно- комунікаційні системи та мережі 288
3.1.5 Теорія інформації та кодування 270
3.1.6 Інформаційно - обчислювальні системи 270
3.1.7 Технології програмування 360
3.1.8 Прикладна криптологія 270
3.1.9 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 144
3.1.10 Операційні системи 270
3.1.11 Безпека інформаційно-комунікаційних систем та мереж 306
3.1.12 Системи технічного захисту інформації 108
3.1.13 Проектування системи безпеки ІКСМ 144
3.1.14 Комплексні системи захисту інформації 144
3.1.15 Управління інформаційною безпекою 144
3.1.16 Основи охорони праці 54
3.2. Цикл практичної підготовки
3.2.1. Навчальні практики
3.2.1.1 Фахова ознайомлювальна практика 108
3.2.2. Виробничі практики
3.2.2.1 Комп'ютерний тренінг 108
3.2.2.2 Технологічна практика 162
3.2.2.3 Державний екзамен 54
3.2.3 Дипломне проектування 270
4. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
4.1 Основи інформаційної безпеки держави 90
4.2 Цифрова оброка сигналів 198
4.3 Організаційне забазпечення захисту інформаціі 144
4.4 Стеганографія 144
4.5 Кризовий менеджмент 108
4.6 Бази даних та знань 144
5. Цикл дисциплін вільного вибору студентів
5.1 Блок А
5.1.1 Військова підготовка 720
5.2 Блок Б
5.2.1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 108
5.2.2 Спеціальні розділи математики 126
5.2.3 Системи банковської безпеки 108
5.2.4 Обробка інформації 189
5.2.5 Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки 189
Всього 8316

 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

Навчальні дисципліни

Бакалаври 


№ п/п

Найменування дисциплін і

види навчальної роботи студента

Обсяг роботи студента (годин)
1.1 Цикл нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України 108
1.1.2 Історія української культури 72
1.1.3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 108
1.1.4 Філософія 108
1.1.5 Іноземна мова 180
1.1.6 Фізичне виховання 216
1.2 Цикл вибіркових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.2.1 Блок А
1.2.1.1 Історія релігії 54
1.2.1.2 Основи економічної теорії 108
1.2.1.3 Основи права 72
1.2.1.4 Психологія ділового спілкування 54
1.2.2 Блок Б
1.2.2.1 Політологія
1.2.2.2 Історія економічних учень 54
1.2.2.3 Правознавство 108
1.2.2.4 Етика ділового спілкування 72
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
2.1 Вища математика 594
2.2 Фізика 432
2.3 Інформаційні технології 360
2.4 Дискретна математика 72
2.5 Теорія ймовірності та математична статистика 108
3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.1. Цикл професійної підготовки
3.1.1 Безпека життєдіяльності 72
3.1.2 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці 306
3.1.3 Електроніка 198
3.1.4 Інформаційно- комунікаційні системи та мережі 288
3.1.5 Теорія інформації та кодування 270
3.1.6 Інформаційно - обчислювальні системи 270
3.1.7 Технології програмування 360
3.1.8 Прикладна криптологія 270
3.1.9 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 144
3.1.10 Операційні системи 270
3.1.11 Безпека інформаційно-комунікаційних систем та мереж 306
3.1.12 Системи технічного захисту інформації 108
3.1.13 Проектування системи безпеки ІКСМ 144
3.1.14 Комплексні системи захисту інформації 144
3.1.15 Управління інформаційною безпекою 144
3.1.16 Основи охорони праці 54
3.2. Цикл практичної підготовки
3.2.1. Навчальні практики
3.2.1.1 Фахова ознайомлювальна практика 108
3.2.2. Виробничі практики
3.2.2.1 Комп'ютерний тренінг 108
3.2.2.2 Технологічна практика 162
3.2.2.3 Державний екзамен 54
3.2.3 Дипломне проектування 270
4. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
4.1 Основи інформаційної безпеки держави 90
4.2 Цифрова оброка сигналів 198
4.3 Організаційне забазпечення захисту інформаціі 144
4.4 Стеганографія 144
4.5 Кризовий менеджмент 108
4.6 Бази даних та знань 144
5. Цикл дисциплін вільного вибору студентів
5.1 Блок А
5.1.1 Військова підготовка 720
5.2 Блок Б
5.2.1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 108
5.2.2 Спеціальні розділи математики 126
5.2.3 Системи банковської безпеки 108
5.2.4 Обробка інформації 189
5.2.5 Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки 189
Всього 8316

 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net