KsziLogo

Тематика модульного та семестрового контролю з дисциплін, що читаються викладачами кафедри КСЗІ


№ дисципліни у НП

Назва дисципліни

Курс Тематика
2.3.

Інформаційні
технології

1

М1: «Основи побудови та функціонування комп’ютерних систем. Текстовий процесор MSWord. Електронні таблиці MSExcel. Системи числення»
М2: «СУБД MSAssecc. Обробка наукових досліджень засобами Mathcad. Системи числення»
М3: «Основи алгоритмізації. Побудова алгоритмів засобами MSVisio. Інтегроване середовище програмуванняBorlandC++. Основи програмування мовою С++. Безумовні і умовні оператори. Циклічні процеси»
М4: «Масиви. Декомпозиція алгоритмів. Функції користувача. Використання текстового режиму. Графічний режим»

4.1 Основи інформаційної безпеки держави 1 Модуль №1 «Основи інформаційної безпеки держави. Поняття та положення»
2.4 Дискретна математика 2

Модуль №1 «Базові поняття дискретної математики

2.5 Теорія ймовірності та математична статистика 2

Модуль №1 «Основні поняття теорії ймовірностей та математичної статистики»
Модуль №2 «Основи теорії оптимального прийому»

3.1.2 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці 1,2

Модуль №1 «Усталені процеси в електричних колах».
Модуль №2 «Перехідні процеси в лінійних електричних колах»
Модуль № 3 «Основи теорії сигналів»
Модуль № 4 «Проходження сигналів через електро – радіотехнічні пристрої»

25 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 3

Модуль №1 «Загальна нормативно правова база інформаційної безпеки. Основні поняття та положення»
Модуль №2 «Спеціалізована нормативно-правова база інформаційної безпеки»

31 Управління інформаційною безпекою

4

Модуль №1 «Система менеджменту інформаційної безпеки. Основні поняття та визначення»
Модуль №2 «Базові правила управління інформаційною безпекою»

24 Прикладна криптологія 3,4

Модуль №1 «Основні поняття криптології»
Модуль №2 «Симетричні криптосистеми»
Модуль №3 «Асиметричні криптосистеми»
Модуль №4 «Протоколи управління криптографічними ключами. Сучасні засоби криптографічного захисту»

3.10 Безпека інформаційно-комунікаційних систем та мереж 4

М1: „Захист комп’ютерних систем (КС)”
М2: „Захист операційних систем (ОС)”
М3: Курсова робота
М4: „Система інформаційної безпеки”
М5: „Захищені віртуальні мережі та протоколи безпеки”

3.12 Проектування системи безпеки ІКСМ 4

М1: „Проектування систем захисту інформації в ІКСМ”
М2: „Структуровані кабельні системи”
М3: Курсова робота

1.1.5 Аудит і моніторинг процесів інформаційних систем 5

М1: „Моніторинг процесів в інформаційних системах”
М2: „Аудит інформаційних систем”
М3: Курсова робота

3.1.4 Інформаційно-комунікаційні системи та мережі 2-3

М1: «Мережні топології та архітектури»
М2: «Мережні операційні системи»
М3: «Мережні стандарти»
М4: «Курсова робота»
М5: «Комунікаційні пристрої»
М6: «Сучасні технології маршрутизації та комутації »
М7: «Глобальні мережі»

3.1.10 Операційні системи 3-4

М1: «Основні принципи побудови операційних систем»
М2: «Архітектура операційних систем»
М3: «Процеси та потоки»
М4: «Курсова робота»
М5: «Керування пам'яттю в операційних системах»
М6: «Сучасні операційні системи Mіcrosoft Wіndows»
М7: «Сучасні операційні системи UNІХ»

4.6 Теорія інформації та кодування 3

Модуль № 1 “Математичні моделі сигналів та завад. Виявлення сигналів”
Модуль № 2 “Технології кодування інформації. Пропускна спроможність каналів”
Модуль № 4 “Технології компресії інформації та завадостійкого кодування”
Модуль № 5 “Інформаційні системи. Системи і мережі передачі даних”


 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

Тематика модульного та семестрового контролю з дисциплін, що читаються викладачами кафедри КСЗІ


№ дисципліни у НП

Назва дисципліни

Курс Тематика
2.3.

Інформаційні
технології

1

М1: «Основи побудови та функціонування комп’ютерних систем. Текстовий процесор MSWord. Електронні таблиці MSExcel. Системи числення»
М2: «СУБД MSAssecc. Обробка наукових досліджень засобами Mathcad. Системи числення»
М3: «Основи алгоритмізації. Побудова алгоритмів засобами MSVisio. Інтегроване середовище програмуванняBorlandC++. Основи програмування мовою С++. Безумовні і умовні оператори. Циклічні процеси»
М4: «Масиви. Декомпозиція алгоритмів. Функції користувача. Використання текстового режиму. Графічний режим»

4.1 Основи інформаційної безпеки держави 1 Модуль №1 «Основи інформаційної безпеки держави. Поняття та положення»
2.4 Дискретна математика 2

Модуль №1 «Базові поняття дискретної математики

2.5 Теорія ймовірності та математична статистика 2

Модуль №1 «Основні поняття теорії ймовірностей та математичної статистики»
Модуль №2 «Основи теорії оптимального прийому»

3.1.2 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці 1,2

Модуль №1 «Усталені процеси в електричних колах».
Модуль №2 «Перехідні процеси в лінійних електричних колах»
Модуль № 3 «Основи теорії сигналів»
Модуль № 4 «Проходження сигналів через електро – радіотехнічні пристрої»

25 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 3

Модуль №1 «Загальна нормативно правова база інформаційної безпеки. Основні поняття та положення»
Модуль №2 «Спеціалізована нормативно-правова база інформаційної безпеки»

31 Управління інформаційною безпекою

4

Модуль №1 «Система менеджменту інформаційної безпеки. Основні поняття та визначення»
Модуль №2 «Базові правила управління інформаційною безпекою»

24 Прикладна криптологія 3,4

Модуль №1 «Основні поняття криптології»
Модуль №2 «Симетричні криптосистеми»
Модуль №3 «Асиметричні криптосистеми»
Модуль №4 «Протоколи управління криптографічними ключами. Сучасні засоби криптографічного захисту»

3.10 Безпека інформаційно-комунікаційних систем та мереж 4

М1: „Захист комп’ютерних систем (КС)”
М2: „Захист операційних систем (ОС)”
М3: Курсова робота
М4: „Система інформаційної безпеки”
М5: „Захищені віртуальні мережі та протоколи безпеки”

3.12 Проектування системи безпеки ІКСМ 4

М1: „Проектування систем захисту інформації в ІКСМ”
М2: „Структуровані кабельні системи”
М3: Курсова робота

1.1.5 Аудит і моніторинг процесів інформаційних систем 5

М1: „Моніторинг процесів в інформаційних системах”
М2: „Аудит інформаційних систем”
М3: Курсова робота

3.1.4 Інформаційно-комунікаційні системи та мережі 2-3

М1: «Мережні топології та архітектури»
М2: «Мережні операційні системи»
М3: «Мережні стандарти»
М4: «Курсова робота»
М5: «Комунікаційні пристрої»
М6: «Сучасні технології маршрутизації та комутації »
М7: «Глобальні мережі»

3.1.10 Операційні системи 3-4

М1: «Основні принципи побудови операційних систем»
М2: «Архітектура операційних систем»
М3: «Процеси та потоки»
М4: «Курсова робота»
М5: «Керування пам'яттю в операційних системах»
М6: «Сучасні операційні системи Mіcrosoft Wіndows»
М7: «Сучасні операційні системи UNІХ»

4.6 Теорія інформації та кодування 3

Модуль № 1 “Математичні моделі сигналів та завад. Виявлення сигналів”
Модуль № 2 “Технології кодування інформації. Пропускна спроможність каналів”
Модуль № 4 “Технології компресії інформації та завадостійкого кодування”
Модуль № 5 “Інформаційні системи. Системи і мережі передачі даних”


 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net