KsziLogo

Наукова робота

        За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 380 наукових праць, зокрема: опубліковано навчальних посібників, курсів, конспектів лекцій та практикумів з грифом НАУ – 14; розділи у колективних монографіях – 15; одноосібні монографії – 5; опубліковано наукових статей у виданнях, що входять до  науково – метричних баз – 49; отримано охоронних документів (патенти та авторські свідоцтва) – 7; опубліковано наукових статей за межами України – 13; опубліковано наукових статей в наукових виданнях ВАК України – 88; опубліковано тез доповідей на міжнародних конференціях, конгресах – 133; опубліковано доповідей на конференціях в межах України – 53.

При кафедрі діє аспірантура з наукових спеціальностей 21.05.01 – Інформаційна безпека держави, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, 05.13.21 – Системи захисту інформації та 122 – Компютерні науки та інформаційні технології. За останні роки докторантами, аспірантами та здобувачами захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Докторську дисертацію захистили Корнієнко Б.Я. (2015 р.) та Бучик С.С. (2016 р.)

           Кандидатські дисертації за тематикою захисту інформації на кафедрі захистили: Петренко А.Б. (2010 р.), Ільєнко А.В. (2011 р.), Гулак Н.К. (2011 р.), Курінь К.О. (2015 р.), Бойко Ю.П. (2015 р.).


НАУКОВИЙ НАПРЯМОК 

КЕРІВНИК НАПРЯМКУ 

3. Комплексні системи захисту інформації корпоративних мереж к.т.н. Петренко А.Б.

4. Методи захисту операційних систем к.т.н. Єлізаров А.Б.

5. Криптографічні методи захисту інформації к.т.н. Ільєнко А.В.

6. Захист програмного забезпечення к.т.н. Павлов В.Г.

 

 Міжнародні проекти

1. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з ТОВ ЕсАйБІС – Договір № SB.09.19 від 05.03.2009 р.
2. Міжнародна програма "Cisco Academy Connection" сумісно з корпорацією Cisco Systems – Сертифікат про офіційну реєстрацію Networking Academy від 09.03.2006р.
3. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з Nod ESET – Договір № NS.05.15 від 15.02.2010 р.


 Проведені семінари та конференції протягом 2011-2018 р.

1. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 15 листопада 2011р. (на базі Національного авіаційного університету).
2. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»(PIRAT-2012) , секція №2, Київ, секція №2, 10 лютого 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
3. ХІІ Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «ПОЛІТ-2012», секція №2, Київ, 4 квітня 2012 р (на базі Національного авіаційного університету).
4. Науково-технічна конференція «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012), секція №2, Київ, 23-25 квітня 2012р. (на базі Національного авіаційного університету).
5. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 14 листопада 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
6. XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», Київ, 3-4 квітня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
7. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», Київ, 13 червня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
8. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Наукоємні технології», секція «Інформаційна безпека», Київ, 13 листопада 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
9. XІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», секція №6, Київ, 2-3 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
10. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція №3, Київ, 17-19 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
11. IV міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC: Безпека інформаційних технологій» (The 4th International Scientific Conference «ITSEC»), секція №1, Київ, 20-23 травня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
12. XІV Міжнародна науково – практична конференція молодих учених та студентів «ПОЛІТ-2015. Актуальні проблеми науки», секція №6, Київ, 8-9-квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
13. VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція № 6, Київ, 16-18 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
14. Авіа-2015: XII Міжнародна науково-технічна конференції, секція №5, Київ, 28-29 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).

15. XVIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ,6-7 квітня 2016р.

17. Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies: the seventh world congress, 19-21 of september 2016

18. XVIІ  Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ, 6 квітня 2017р.

19. XIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017»: Київ, 20 квітня 2017р.

 

20. ХVIII міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2018. Актуальні проблеми науки», 3-6 квітня 2018 р.


 Науково-дослідні роботи протягом 2006-2018 н.р.

1. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «ОСВІТА». Термін виконання -01.09.06 – 30.06.07 рр.
2. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Windows2000/XP». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р
3. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Unix Free BSD». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
4. Приймали участь у виконанні НДР №140-ГБ04 «Розробка автоматизованої системи обробки бази даних (БД) для інформаційної підсистеми «Докторантура/Аспірантура». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
5. За держбюджетним фінансуванням виконувалась кафедральна НДР 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «Освіта ІІ етап». Термін виконання – 01.09.07 – 31.12.07 рр.
6. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка галузевих стандартів вищої освіти в галузі знань «Інформаційна безпека». Термін виконання - 01.12.07 – 30.06.08 рр.
7. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка автоматизованої системи тестування студентів». Термін виконання - 08.01.08 – 25.06.08 р.
8. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз та дослідження методів обробки радіосигналів в системах мобільного зв’язку». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
9. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Методи завадостійкого кодування та аналіз ефективності методів ідентифікації кодових конструкцій». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
10. За держбюджетним фінансуванням виконується кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз ефективності методів декодування інформаційних потоків космічних каналів зв’язку». Термін виконання - 01.09.09 – 30.06.10р.
11. За госпрозрахунковим фінансуванням виконується НДР «Автоматизація процесів функціонування кафедри вищого навчального закладу з урахуванням стандартів ISO 9001 «Система менеджменту якості». Термін виконання - 01.04.09 – 30.04.10 р.
12. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 65/14.02.03 «Підвищення надійності системи захисту інформації на базі комбінованих методів крипто захисту». Термін виконання -01.09.10 – 30.06.11 рр.
13. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Технологія захисту інформаційних потоків даних безпілотних літальних апаратів (БЛА)». Термін виконання -01.09.11 – 30.06.12 рр.
14. За держбюджетним фінансуванням виконано НДР № 727-ДБ11 «Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації вищого навчального закладу України». Термін виконання - 01.01.2011 – 31.12.2012р.
15. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Побудова комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі третього класу». Термін виконання - 01.09.2012р. – 30.06.2013р.
16. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 12/09.01.09 «Технології системи підтримки та прийняття рішень на базі інформаційно-телекомунікаційної складової» Термін виконання - 01.09.2013р. – 30.06.2014р.
17. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 27/09.01.09 «Інформаційні технології оптимального управління процесами виробництва мінеральних добрив» Термін виконання - 01.09.2014р. – 30.06.2015р.
18. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 64/09.01.09 «Технології та методи стеганографії та стеганоаналізу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах державного призначення».Термін виконання - 01.09.2015р. – 30.06.2016р.

19. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 95/09.01.09 «Стеганографічні методи вбудовування контейнерів критичної інформації у цифрові зображення» Термін виконання - 01.09.2016р. – 30.06.2017р.

20. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР 96/09.01.09 «Методологія побудови та захисту українського сегмента ідентифікаторів об'єктів» Термін виконання - 01.09.2017р. – 30.06.2018р.  


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

Наукова робота

        За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 380 наукових праць, зокрема: опубліковано навчальних посібників, курсів, конспектів лекцій та практикумів з грифом НАУ – 14; розділи у колективних монографіях – 15; одноосібні монографії – 5; опубліковано наукових статей у виданнях, що входять до  науково – метричних баз – 49; отримано охоронних документів (патенти та авторські свідоцтва) – 7; опубліковано наукових статей за межами України – 13; опубліковано наукових статей в наукових виданнях ВАК України – 88; опубліковано тез доповідей на міжнародних конференціях, конгресах – 133; опубліковано доповідей на конференціях в межах України – 53.

При кафедрі діє аспірантура з наукових спеціальностей 21.05.01 – Інформаційна безпека держави, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, 05.13.21 – Системи захисту інформації та 122 – Компютерні науки та інформаційні технології. За останні роки докторантами, аспірантами та здобувачами захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Докторську дисертацію захистили Корнієнко Б.Я. (2015 р.) та Бучик С.С. (2016 р.)

           Кандидатські дисертації за тематикою захисту інформації на кафедрі захистили: Петренко А.Б. (2010 р.), Ільєнко А.В. (2011 р.), Гулак Н.К. (2011 р.), Курінь К.О. (2015 р.), Бойко Ю.П. (2015 р.).


НАУКОВИЙ НАПРЯМОК 

КЕРІВНИК НАПРЯМКУ 

3. Комплексні системи захисту інформації корпоративних мереж к.т.н. Петренко А.Б.

4. Методи захисту операційних систем к.т.н. Єлізаров А.Б.

5. Криптографічні методи захисту інформації к.т.н. Ільєнко А.В.

6. Захист програмного забезпечення к.т.н. Павлов В.Г.

 

 Міжнародні проекти

1. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з ТОВ ЕсАйБІС – Договір № SB.09.19 від 05.03.2009 р.
2. Міжнародна програма "Cisco Academy Connection" сумісно з корпорацією Cisco Systems – Сертифікат про офіційну реєстрацію Networking Academy від 09.03.2006р.
3. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з Nod ESET – Договір № NS.05.15 від 15.02.2010 р.


 Проведені семінари та конференції протягом 2011-2018 р.

1. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 15 листопада 2011р. (на базі Національного авіаційного університету).
2. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»(PIRAT-2012) , секція №2, Київ, секція №2, 10 лютого 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
3. ХІІ Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «ПОЛІТ-2012», секція №2, Київ, 4 квітня 2012 р (на базі Національного авіаційного університету).
4. Науково-технічна конференція «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012), секція №2, Київ, 23-25 квітня 2012р. (на базі Національного авіаційного університету).
5. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 14 листопада 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
6. XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», Київ, 3-4 квітня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
7. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», Київ, 13 червня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
8. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Наукоємні технології», секція «Інформаційна безпека», Київ, 13 листопада 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
9. XІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», секція №6, Київ, 2-3 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
10. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція №3, Київ, 17-19 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
11. IV міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC: Безпека інформаційних технологій» (The 4th International Scientific Conference «ITSEC»), секція №1, Київ, 20-23 травня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
12. XІV Міжнародна науково – практична конференція молодих учених та студентів «ПОЛІТ-2015. Актуальні проблеми науки», секція №6, Київ, 8-9-квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
13. VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція № 6, Київ, 16-18 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
14. Авіа-2015: XII Міжнародна науково-технічна конференції, секція №5, Київ, 28-29 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).

15. XVIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ,6-7 квітня 2016р.

17. Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies: the seventh world congress, 19-21 of september 2016

18. XVIІ  Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ, 6 квітня 2017р.

19. XIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017»: Київ, 20 квітня 2017р.

 

20. ХVIII міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2018. Актуальні проблеми науки», 3-6 квітня 2018 р.


 Науково-дослідні роботи протягом 2006-2018 н.р.

1. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «ОСВІТА». Термін виконання -01.09.06 – 30.06.07 рр.
2. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Windows2000/XP». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р
3. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Unix Free BSD». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
4. Приймали участь у виконанні НДР №140-ГБ04 «Розробка автоматизованої системи обробки бази даних (БД) для інформаційної підсистеми «Докторантура/Аспірантура». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
5. За держбюджетним фінансуванням виконувалась кафедральна НДР 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «Освіта ІІ етап». Термін виконання – 01.09.07 – 31.12.07 рр.
6. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка галузевих стандартів вищої освіти в галузі знань «Інформаційна безпека». Термін виконання - 01.12.07 – 30.06.08 рр.
7. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка автоматизованої системи тестування студентів». Термін виконання - 08.01.08 – 25.06.08 р.
8. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз та дослідження методів обробки радіосигналів в системах мобільного зв’язку». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
9. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Методи завадостійкого кодування та аналіз ефективності методів ідентифікації кодових конструкцій». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
10. За держбюджетним фінансуванням виконується кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз ефективності методів декодування інформаційних потоків космічних каналів зв’язку». Термін виконання - 01.09.09 – 30.06.10р.
11. За госпрозрахунковим фінансуванням виконується НДР «Автоматизація процесів функціонування кафедри вищого навчального закладу з урахуванням стандартів ISO 9001 «Система менеджменту якості». Термін виконання - 01.04.09 – 30.04.10 р.
12. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 65/14.02.03 «Підвищення надійності системи захисту інформації на базі комбінованих методів крипто захисту». Термін виконання -01.09.10 – 30.06.11 рр.
13. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Технологія захисту інформаційних потоків даних безпілотних літальних апаратів (БЛА)». Термін виконання -01.09.11 – 30.06.12 рр.
14. За держбюджетним фінансуванням виконано НДР № 727-ДБ11 «Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації вищого навчального закладу України». Термін виконання - 01.01.2011 – 31.12.2012р.
15. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Побудова комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі третього класу». Термін виконання - 01.09.2012р. – 30.06.2013р.
16. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 12/09.01.09 «Технології системи підтримки та прийняття рішень на базі інформаційно-телекомунікаційної складової» Термін виконання - 01.09.2013р. – 30.06.2014р.
17. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 27/09.01.09 «Інформаційні технології оптимального управління процесами виробництва мінеральних добрив» Термін виконання - 01.09.2014р. – 30.06.2015р.
18. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 64/09.01.09 «Технології та методи стеганографії та стеганоаналізу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах державного призначення».Термін виконання - 01.09.2015р. – 30.06.2016р.

19. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 95/09.01.09 «Стеганографічні методи вбудовування контейнерів критичної інформації у цифрові зображення» Термін виконання - 01.09.2016р. – 30.06.2017р.

20. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР 96/09.01.09 «Методологія побудови та захисту українського сегмента ідентифікаторів об'єктів» Термін виконання - 01.09.2017р. – 30.06.2018р.  


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net