KsziLogo

Наукова робота

        За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 380 наукових праць, зокрема: опубліковано навчальних посібників, курсів, конспектів лекцій та практикумів з грифом НАУ – 14; розділи у колективних монографіях – 15; одноосібні монографії – 5; опубліковано наукових статей у виданнях, що входять до  науково – метричних баз – 49; отримано охоронних документів (патенти та авторські свідоцтва) – 7; опубліковано наукових статей за межами України – 13; опубліковано наукових статей в наукових виданнях ВАК України – 88; опубліковано тез доповідей на міжнародних конференціях, конгресах – 133; опубліковано доповідей на конференціях в межах України – 53.

При кафедрі діє аспірантура з наукових спеціальностей 21.05.01 – Інформаційна безпека держави, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, 05.13.21 – Системи захисту інформації та 122 – Компютерні науки та інформаційні технології. За останні роки докторантами, аспірантами та здобувачами захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Докторську дисертацію захистили Корнієнко Б.Я. (2015 р.) та Бучик С.С. (2016 р.)

         Кандидатські дисертації за тематикою захисту інформації на кафедрі захистили: Петренко А.Б. (2010 р.), Ільєнко А.В. (2011 р.), Гулак Н.К. (2011 р.), Курінь К.О. (2015 р.), Бойко Ю.П. (2015 р.).


 

 Міжнародні проекти

1. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з ТОВ ЕсАйБІС – Договір № SB.09.19 від 05.03.2009 р.
2. Міжнародна програма "Cisco Academy Connection" сумісно з корпорацією Cisco Systems – Сертифікат про офіційну реєстрацію Networking Academy від 09.03.2006р.
3. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з Nod ESET – Договір № NS.05.15 від 15.02.2010 р.


 Проведені семінари та конференції протягом 2011-2019 р.

1. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 15 листопада 2011р. (на базі Національного авіаційного університету).
2. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»(PIRAT-2012) , секція №2, Київ, секція №2, 10 лютого 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
3. ХІІ Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «ПОЛІТ-2012», секція №2, Київ, 4 квітня 2012 р (на базі Національного авіаційного університету).
4. Науково-технічна конференція «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012), секція №2, Київ, 23-25 квітня 2012р. (на базі Національного авіаційного університету).
5. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 14 листопада 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
6. XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», Київ, 3-4 квітня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
7. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», Київ, 13 червня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
8. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Наукоємні технології», секція «Інформаційна безпека», Київ, 13 листопада 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
9. XІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», секція №6, Київ, 2-3 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
10. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція №3, Київ, 17-19 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
11. IV міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC: Безпека інформаційних технологій» (The 4th International Scientific Conference «ITSEC»), секція №1, Київ, 20-23 травня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
12. XІV Міжнародна науково – практична конференція молодих учених та студентів «ПОЛІТ-2015. Актуальні проблеми науки», секція №6, Київ, 8-9-квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
13. VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція № 6, Київ, 16-18 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
14. Авіа-2015: XII Міжнародна науково-технічна конференції, секція №5, Київ, 28-29 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).

15. XVIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ,6-7 квітня 2016р.

17. Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies: the seventh world congress, 19-21 of september 2016

18. XVIІ  Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ, 6 квітня 2017р.

19. XIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017»: Київ, 20 квітня 2017р. 

20. ХVIII міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2018. Актуальні проблеми науки», 3-6 квітня 2018 р.

21. AviationintheXXI-stcentury. Safety in aviation and space technologies: the eighth world congress, 10-12 of october 2018

22. ITSEC-2019: IX міжнародна науково-технічна конференція, 22-27 березня 2019 р.

23. Авіа-2019: ХIV міжнародна науково-технічна конференція, 23-25 квітня 2019 р.


 Науково-дослідні роботи протягом 2006-2021 н.р.

1. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «ОСВІТА». Термін виконання -01.09.06 – 30.06.07 рр.
2. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Windows2000/XP». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р
3. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Unix Free BSD». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
4. Приймали участь у виконанні НДР №140-ГБ04 «Розробка автоматизованої системи обробки бази даних (БД) для інформаційної підсистеми «Докторантура/Аспірантура». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
5. За держбюджетним фінансуванням виконувалась кафедральна НДР 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «Освіта ІІ етап». Термін виконання – 01.09.07 – 31.12.07 рр.
6. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка галузевих стандартів вищої освіти в галузі знань «Інформаційна безпека». Термін виконання - 01.12.07 – 30.06.08 рр.
7. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка автоматизованої системи тестування студентів». Термін виконання - 08.01.08 – 25.06.08 р.
8. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз та дослідження методів обробки радіосигналів в системах мобільного зв’язку». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
9. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Методи завадостійкого кодування та аналіз ефективності методів ідентифікації кодових конструкцій». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
10. За держбюджетним фінансуванням виконується кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз ефективності методів декодування інформаційних потоків космічних каналів зв’язку». Термін виконання - 01.09.09 – 30.06.10р.
11. За госпрозрахунковим фінансуванням виконується НДР «Автоматизація процесів функціонування кафедри вищого навчального закладу з урахуванням стандартів ISO 9001 «Система менеджменту якості». Термін виконання - 01.04.09 – 30.04.10 р.
12. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 65/14.02.03 «Підвищення надійності системи захисту інформації на базі комбінованих методів крипто захисту». Термін виконання -01.09.10 – 30.06.11 рр.
13. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Технологія захисту інформаційних потоків даних безпілотних літальних апаратів (БЛА)». Термін виконання -01.09.11 – 30.06.12 рр.
14. За держбюджетним фінансуванням виконано НДР № 727-ДБ11 «Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації вищого навчального закладу України». Термін виконання - 01.01.2011 – 31.12.2012р.
15. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Побудова комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі третього класу». Термін виконання - 01.09.2012р. – 30.06.2013р.
16. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 12/09.01.09 «Технології системи підтримки та прийняття рішень на базі інформаційно-телекомунікаційної складової» Термін виконання - 01.09.2013р. – 30.06.2014р.
17. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 27/09.01.09 «Інформаційні технології оптимального управління процесами виробництва мінеральних добрив» Термін виконання - 01.09.2014р. – 30.06.2015р.
18. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 64/09.01.09 «Технології та методи стеганографії та стеганоаналізу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах державного призначення».Термін виконання - 01.09.2015р. – 30.06.2016р.

19. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 95/09.01.09 «Стеганографічні методи вбудовування контейнерів критичної інформації у цифрові зображення» Термін виконання - 01.09.2016р. – 30.06.2017р.

20. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР 96/09.01.09 «Методологія побудови та захисту українського сегмента ідентифікаторів об'єктів» Термін виконання - 01.09.2017р. – 30.06.2018р.  

21. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР  «Криптографічні методи захисту в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах» Термін виконання - 01.09.2018р. – 30.06.2019р.  

22. За держбюджетним фінансуванням виконується НДР №43 «Інформаційна технологія організації імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів». Термін виконання - 01.09.2019р. – 30.06.2021р. 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua

 

Наукова робота

        За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 380 наукових праць, зокрема: опубліковано навчальних посібників, курсів, конспектів лекцій та практикумів з грифом НАУ – 14; розділи у колективних монографіях – 15; одноосібні монографії – 5; опубліковано наукових статей у виданнях, що входять до  науково – метричних баз – 49; отримано охоронних документів (патенти та авторські свідоцтва) – 7; опубліковано наукових статей за межами України – 13; опубліковано наукових статей в наукових виданнях ВАК України – 88; опубліковано тез доповідей на міжнародних конференціях, конгресах – 133; опубліковано доповідей на конференціях в межах України – 53.

При кафедрі діє аспірантура з наукових спеціальностей 21.05.01 – Інформаційна безпека держави, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, 05.13.21 – Системи захисту інформації та 122 – Компютерні науки та інформаційні технології. За останні роки докторантами, аспірантами та здобувачами захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Докторську дисертацію захистили Корнієнко Б.Я. (2015 р.) та Бучик С.С. (2016 р.)

         Кандидатські дисертації за тематикою захисту інформації на кафедрі захистили: Петренко А.Б. (2010 р.), Ільєнко А.В. (2011 р.), Гулак Н.К. (2011 р.), Курінь К.О. (2015 р.), Бойко Ю.П. (2015 р.).


 

 Міжнародні проекти

1. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з ТОВ ЕсАйБІС – Договір № SB.09.19 від 05.03.2009 р.
2. Міжнародна програма "Cisco Academy Connection" сумісно з корпорацією Cisco Systems – Сертифікат про офіційну реєстрацію Networking Academy від 09.03.2006р.
3. Міжнародна програма "Образовательный партнер" сумісно з Nod ESET – Договір № NS.05.15 від 15.02.2010 р.


 Проведені семінари та конференції протягом 2011-2019 р.

1. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 15 листопада 2011р. (на базі Національного авіаційного університету).
2. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»(PIRAT-2012) , секція №2, Київ, секція №2, 10 лютого 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
3. ХІІ Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «ПОЛІТ-2012», секція №2, Київ, 4 квітня 2012 р (на базі Національного авіаційного університету).
4. Науково-технічна конференція «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012), секція №2, Київ, 23-25 квітня 2012р. (на базі Національного авіаційного університету).
5. Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології», Київ, 14 листопада 2012 р. (на базі Національного авіаційного університету).
6. XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», Київ, 3-4 квітня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
7. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», Київ, 13 червня 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
8. Науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Наукоємні технології», секція «Інформаційна безпека», Київ, 13 листопада 2013 р. (на базі Національного авіаційного університету).
9. XІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», секція №6, Київ, 2-3 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
10. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція №3, Київ, 17-19 квітня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
11. IV міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC: Безпека інформаційних технологій» (The 4th International Scientific Conference «ITSEC»), секція №1, Київ, 20-23 травня 2014 р. (на базі Національного авіаційного університету).
12. XІV Міжнародна науково – практична конференція молодих учених та студентів «ПОЛІТ-2015. Актуальні проблеми науки», секція №6, Київ, 8-9-квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
13. VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», секція № 6, Київ, 16-18 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).
14. Авіа-2015: XII Міжнародна науково-технічна конференції, секція №5, Київ, 28-29 квітня 2015 р. (на базі Національного авіаційного університету).

15. XVIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ,6-7 квітня 2016р.

17. Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies: the seventh world congress, 19-21 of september 2016

18. XVIІ  Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»: Київ, 6 квітня 2017р.

19. XIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017»: Київ, 20 квітня 2017р. 

20. ХVIII міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2018. Актуальні проблеми науки», 3-6 квітня 2018 р.

21. AviationintheXXI-stcentury. Safety in aviation and space technologies: the eighth world congress, 10-12 of october 2018

22. ITSEC-2019: IX міжнародна науково-технічна конференція, 22-27 березня 2019 р.

23. Авіа-2019: ХIV міжнародна науково-технічна конференція, 23-25 квітня 2019 р.


 Науково-дослідні роботи протягом 2006-2021 н.р.

1. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «ОСВІТА». Термін виконання -01.09.06 – 30.06.07 рр.
2. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Windows2000/XP». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р
3. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Unix Free BSD». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
4. Приймали участь у виконанні НДР №140-ГБ04 «Розробка автоматизованої системи обробки бази даних (БД) для інформаційної підсистеми «Докторантура/Аспірантура». Термін виконання - 15.01.2006 – 15.12.2006р.
5. За держбюджетним фінансуванням виконувалась кафедральна НДР 69/14.02.03 «Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу «Освіта ІІ етап». Термін виконання – 01.09.07 – 31.12.07 рр.
6. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка галузевих стандартів вищої освіти в галузі знань «Інформаційна безпека». Термін виконання - 01.12.07 – 30.06.08 рр.
7. За госпрозрахунковим фінансуванням виконано НДР «Розробка автоматизованої системи тестування студентів». Термін виконання - 08.01.08 – 25.06.08 р.
8. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз та дослідження методів обробки радіосигналів в системах мобільного зв’язку». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
9. За держбюджетним фінансуванням виконана кафедральна НДР №69\14.02.03 «Методи завадостійкого кодування та аналіз ефективності методів ідентифікації кодових конструкцій». Термін виконання - 01.09.08 – 30.06.09 р.
10. За держбюджетним фінансуванням виконується кафедральна НДР №69\14.02.03 «Аналіз ефективності методів декодування інформаційних потоків космічних каналів зв’язку». Термін виконання - 01.09.09 – 30.06.10р.
11. За госпрозрахунковим фінансуванням виконується НДР «Автоматизація процесів функціонування кафедри вищого навчального закладу з урахуванням стандартів ISO 9001 «Система менеджменту якості». Термін виконання - 01.04.09 – 30.04.10 р.
12. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 65/14.02.03 «Підвищення надійності системи захисту інформації на базі комбінованих методів крипто захисту». Термін виконання -01.09.10 – 30.06.11 рр.
13. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Технологія захисту інформаційних потоків даних безпілотних літальних апаратів (БЛА)». Термін виконання -01.09.11 – 30.06.12 рр.
14. За держбюджетним фінансуванням виконано НДР № 727-ДБ11 «Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації вищого навчального закладу України». Термін виконання - 01.01.2011 – 31.12.2012р.
15. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 1/14.02.03 «Побудова комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі третього класу». Термін виконання - 01.09.2012р. – 30.06.2013р.
16. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 12/09.01.09 «Технології системи підтримки та прийняття рішень на базі інформаційно-телекомунікаційної складової» Термін виконання - 01.09.2013р. – 30.06.2014р.
17. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 27/09.01.09 «Інформаційні технології оптимального управління процесами виробництва мінеральних добрив» Термін виконання - 01.09.2014р. – 30.06.2015р.
18. За держбюджетним фінансуванням виконувалась № 64/09.01.09 «Технології та методи стеганографії та стеганоаналізу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах державного призначення».Термін виконання - 01.09.2015р. – 30.06.2016р.

19. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР № 95/09.01.09 «Стеганографічні методи вбудовування контейнерів критичної інформації у цифрові зображення» Термін виконання - 01.09.2016р. – 30.06.2017р.

20. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР 96/09.01.09 «Методологія побудови та захисту українського сегмента ідентифікаторів об'єктів» Термін виконання - 01.09.2017р. – 30.06.2018р.  

21. За держбюджетним фінансуванням виконувалась НДР  «Криптографічні методи захисту в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах» Термін виконання - 01.09.2018р. – 30.06.2019р.  

22. За держбюджетним фінансуванням виконується НДР №43 «Інформаційна технологія організації імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів». Термін виконання - 01.09.2019р. – 30.06.2021р. 


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр.Космонавта Комарова 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua