KsziLogo

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

 

01 березня проведено розширене засідання кафедри (протокол №14 від 01.03.2021) щодо обговорення проекту освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека», галузь знань 12 – «Інформаційні технології».

Завідувач кафедри Казмірчук С.В. висвітлила основні складові освітньої програми, а саме цілі освітньо-професійної програми, характеристику освітньо-професійної програми, програмні компетентності, програмні результати навчання.

В обговорені прийняли участь штатні науково-передагогічні працівники та здобувачі ОС «Магістр» груп БІ-142М та БІ-141М.

2021 03 01 01


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр. Любомира Гузара 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua

 

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

 

01 березня проведено розширене засідання кафедри (протокол №14 від 01.03.2021) щодо обговорення проекту освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека», галузь знань 12 – «Інформаційні технології».

Завідувач кафедри Казмірчук С.В. висвітлила основні складові освітньої програми, а саме цілі освітньо-професійної програми, характеристику освітньо-професійної програми, програмні компетентності, програмні результати навчання.

В обговорені прийняли участь штатні науково-передагогічні працівники та здобувачі ОС «Магістр» груп БІ-142М та БІ-141М.

2021 03 01 01


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр. Любомира Гузара 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua