КСЗІ

   +380 (44) 408-18-09

   +380 (44) 406-75-17

  kszi@ukr.net

Корнієнко Богдан Ярославович

  Завідувач кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації навчально-наукового інституту Комп'ютерних інформаційних технологій. Доктор технічних наук, доцент. 


  


Юдін Олександр Костянтинович  

  Директор навчально-наукового інституту Комп'ютерних інформаційних технологій. Доктор технічних наук, професор. У 1989 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації з напряму "Радіотехніка". Член експертної та науково-методичної ради Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України в галузі "Інформаційна безпека". Член-кореспондент Академії Зв'язку України.
      Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.


КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

    Кафедра здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) і є випусковою:

галузь знань: 
- 12 
«Інформаційні технології»

спеціальність: 
- 125 
«Кібербезпека»

спеціалізація: 
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

   До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання грунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін .
   Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.
Термін навчання:
за денною формою: 
•    бакалавр - 4 роки, 
•    спеціаліст - 1 рік, 
•    магістр - 1 рік і 6 місяців; 
за заочною формою:
•    бакалавр - 4,5 роки, 
•    спеціаліст - 1 рік
•    магістр - 1 рік і 6 місяців.
       Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх аспектів захисту інформації, включаючи: 
•    Методи та засоби захисту інформації, 
•    Криптографічні перетворення, 
•    Операційні системи, 
•    Теорія інформації та кодування, 
•    Комп'ютерні мережі, 
•    Захист програмного забезпечення, 
•    Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах, 
•    Захищені інформаційні технології, 
•    Сучасні прогамні засоби захисту,
•    Безпека інформаційних і комунікаційних систем,
•    Управління інформаційною безпекою,
•    Комплексні системи захисту інформації.
       Студенти проходять спеціальну підготовку з: 

•    інформаційного та міжнародного права;

•    програмних засобів захисту;

•    автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом;

•    опановують систему програмування мовою С, Асемблера та іншими сучасними мовами програмування;

•    вивчають методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу; 

•    розробляють та проектують програми та апаратні засоби захисту інформації.

     Студенти також отримують фундаментальну підготовку з таких дисциплін, як вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика, фізика, теорія сигналів і систем та інше.