KsziLogo

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 6.png

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

 

     Кафедра здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів та магістрів) і є випусковою:

галузь знань:

- 12 «Інформаційні технології»

спеціальність:

- 125 «Кібербезпека та захист інформації»

ОПП:

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

   До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання грунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних,фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.
     Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.
Термін навчання:
за денною формою: 
•   бакалавр - 3 роки 10 місяців, 
•   магістр - 1 рік і 4 місяці. 
за заочною формою:
•   бакалавр - 3 роки і 10 місяців, 
•   магістр - 1 рік і 4 місяців.
       Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх  аспектів захисту інформації, включаючи: 
•    Методи та засоби захисту інформації, 
•    Криптографічні перетворення, 
•    Операційні системи, 
•    Теорія інформації та кодування, 
•    Комп'ютерні мережі, 
•    Захист програмного забезпечення, 
•    Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах, 
•    Захищені інформаційні технології, 
•    Сучасні прогамні засоби захисту,
•    Безпека інформаційних і комунікаційних систем,
•    Управління інформаційною безпекою,
•    Комплексні системи захисту інформації.
       Студенти проходять спеціальну підготовку з: 

•    інформаційного та міжнародного права;

•    програмних засобів захисту;

•    автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом;

•  опановують систему програмування мовою С, Асемблера та іншими сучасними мовами програмування;

•  вивчають методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу; 

•    розробляють та проектують програми та апаратні засоби захисту інформації.

        Студенти також отримують фундаментальну підготовку з таких дисциплін, як вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика, фізика, теорія сигналів і систем та інше.


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр. Любомира Гузара 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua

 

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

 

     Кафедра здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів та магістрів) і є випусковою:

галузь знань:

- 12 «Інформаційні технології»

спеціальність:

- 125 «Кібербезпека та захист інформації»

ОПП:

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

   До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання грунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних,фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.
     Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.
Термін навчання:
за денною формою: 
•   бакалавр - 3 роки 10 місяців, 
•   магістр - 1 рік і 4 місяці. 
за заочною формою:
•   бакалавр - 3 роки і 10 місяців, 
•   магістр - 1 рік і 4 місяців.
       Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх  аспектів захисту інформації, включаючи: 
•    Методи та засоби захисту інформації, 
•    Криптографічні перетворення, 
•    Операційні системи, 
•    Теорія інформації та кодування, 
•    Комп'ютерні мережі, 
•    Захист програмного забезпечення, 
•    Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах, 
•    Захищені інформаційні технології, 
•    Сучасні прогамні засоби захисту,
•    Безпека інформаційних і комунікаційних систем,
•    Управління інформаційною безпекою,
•    Комплексні системи захисту інформації.
       Студенти проходять спеціальну підготовку з: 

•    інформаційного та міжнародного права;

•    програмних засобів захисту;

•    автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом;

•  опановують систему програмування мовою С, Асемблера та іншими сучасними мовами програмування;

•  вивчають методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу; 

•    розробляють та проектують програми та апаратні засоби захисту інформації.

        Студенти також отримують фундаментальну підготовку з таких дисциплін, як вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика, фізика, теорія сигналів і систем та інше.


Контактна інформація

Поштова адреса:
Україна, Київ, пр. Любомира Гузара 1, корпус 11

Тел/факс:
+38 (044) 408-18-09
+38 (044) 406-75-17

Електронна пошта:
kszi@ukr.net

kszi@nau.edu.ua