КСЗІ

   +380 (44) 408-18-09

   +380 (44) 406-75-17

  kszi@ukr.net

Юдін Олександр Костянтинович

Директор навчально-наукового інституту Комп'ютерних інформаційних технологій. Доктор технічних наук, професор. У 1989 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації з напряму "Радіотехніка". Член експертної та науково-методичної ради Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України в галузі "Інформаційна безпека". Член-кореспондент Академії Зв'язку України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Кафедра здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) і є випусковою за напрямами:

- 6.170101 

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

- 7(8).17010101

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

галузь знань: 
- 1701 

«Інформаційна безпека»

До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання грунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін .

Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.
Термін навчання:
за денною формою: 
•    бакалавр - 4 роки, 
•    спеціаліст - 5 років, 
•    магістр - 5 років; 

за заочною формою:

•    бакалавр - 4,5 роки, 
•    спеціаліст - 6 років, 
•    магістр - 6 років; 

 

Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх аспектів захисту інформації, включаючи: 

•    Методи та засоби захисту інформації, 
•    Криптографічні перетворення, 
•    Операційні системи, 
•    Теорія інформації та кодування, 
•    Комп'ютерні мережі, 
•    Захист програмного забезпечення, 
•    Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах, 
•    Захищені інформаційні технології, 
•    Сучасні прогамні засоби захисту та ін.

Студенти проходять спеціальну підготовку з: 

•    інформаційного та міжнародного права;
•    програмних засобів захисту;
•    автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом;
•    опановують систему програмування мовою С, Асемблера та іншими сучасними мовами програмування;
•    вивчають методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу; 
•    розробляють та проектують програми та апаратні засоби захисту інформації.

Студенти також отримують фундаментальну підготовку з таких дисциплін, як вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика, фізика, теорія сигналів і систем та інше.